Team

Sandrine Micossé-Aikins
Leitung Geschäftsstelle Projektfonds Kulturelle Bildung
Tel.: 030-247 49 807
s.micosse-aikins@kulturprojekte-berlin.de

Petra Klapstein
Finanzbuchhaltung Projektfonds Kulturelle Bildung
Tel.: 030-247 49 805
p.klapstein@kulturprojekte-berlin.de

Nathalie Gaudier-Jensch
Assistenz Finanzbuchhaltung Projektfonds Kulturelle Bildung
Tel.: 030-247 49 797
n.gaudier-jensch@kulturprojekte-berlin.de

Sarah Schaaf
Koordination
Tel.: 030-247 49 839
s.schaaf@kulturprojekte-berlin.de

Baharee Sharifi
Diversitätsentwicklung
Tel.: 030-247 49 809